Wanneer heb ik een vaarbewijs nodig?

Het Klein Vaarbewijs is verplicht voor motorboten korter dan 15 meter, die sneller kunnen dan 20 kilometer per uur door het water. Hiertoe behoren ook waterscooters en jetski’s.
Er wordt overigens niet naar het aantal pk’s gekeken, maar wel of de boot met één persoon volgas harder kan dan 20 kilometer per uur.
Ook al vaart u op het moment van een controle minder dan 20 kilometer per uur krijgt u zonder vaarbewijs een boete van € 550,-. Bij een ongeluk zonder vaarbewijs betaalt de verzekering niet uit.

Het Klein Vaarbewijs is ook verplicht voor pleziervaartuigen met een lengte van 15 tot 25 meter.
Ten slotte is het Klein Vaarbewijs verplicht op bepaalde schepen die bedrijfsmatig gebruikt worden met een lengte tussen de 15 en 20 meter. Bijvoorbeeld bepaalde rondvaartboten op aangewezen wateren, niet vrijvarende veerponten, sleepboten of duwboten korter dan 20 meter, die een schip korter dan 20 meter slepen of duwen.

Ook al valt uw schip niet onder de vaarbewijsplicht is het aan te raden om het vaarbewijs te behalen. Het is belangrijk om op het water over voldoende basiskennis van vaarregels en veiligheidsmaatregelen te beschikken.

Vanaf welke leeftijd mag ik een motorboot besturen?

Onder de 12 jaar is het verboden om een gemotoriseerd schip te besturen. Er is geen minimum leeftijd om met een vaartuig van maximaal 7 meter lengte te zeilen, kanoën, roeien of te waterfietsen.

In het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) gebied, dat op bijna alle Nederlandse wateren geldt, mag vanaf 12 jaar met een open boot van maximaal 7 meter lengte gevaren worden die vol gas niet harder dan 13 km per uur kan. Dit is bijvoorbeeld een rubberboot met maximaal 3 pk.

In het Rijnvaartpolitiereglement (RPR) gebied, zoals op de Boven-Rijn, Waal, Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn zijn ze strenger. Hier mag pas vanaf 16 jaar met een open boot tot 7 meter, die niet harder kan dan 13 km/uur, gevaren worden.

Voor een open motorboot die harder kan dan 13 km/uur, maar niet harder dan 20 km/uur is de minimum leeftijd overal 16 jaar.

Voor het sturen van een zeilschip met een lengte van 7 meter of meer geldt overal een minimum leeftijd van 16 jaar. Een zeilschip is een schip dat uitsluitend door middel van zijn zeilen wordt voortbewogen. Zodra het ook een motor gebruikt valt het onder een motorschip.

Voor het varen met motorboten die sneller kunnen varen dan 20 km/uur is een vaarbewijs verplicht en is de minimum leeftijd 18 jaar. Onder snelle motorboten vallen ook waterscooters.

Op welke leeftijd mag u het vaarbewijsexamen doen?

Het is mogelijk om onder de 18 jaar examen te doen. Bent u geslaagd dan krijgt u de uitslag per brief. Hiermee mag u nog niet met een vaarbewijsplichtig schip, zoals een snelle motorboot, varen. Vanaf uw 18e jaar kunt u de uitslag brief inwisselen voor het echte Vaarbewijs. Dan mag u met een vaarbewijsplichtig schip varen.